Tepelné zpracování

Tepelné zpracování
  • 22-2-2016
  • Tepelné zpracování

Výrobce bimetalové pásky udává doporučený postup tepelného zpracování, jehož schéma je znázorněno na následujícím obrázku. Před fází kalení je zařazen předehřev za účelem odstranění vnitřního pnutí. Samotné kalení je rozděleno do tří fází a tepelné zpracování končí trojím popuštěním. Doporučené teploty pro kalení se pohybují v rozmezí 1160 až 1180°C a pro popouštění 770 až 840°C při pomalém ohlazení v peci o 10 až 20°C za hodinu.

Tepelné zpracování ve firmě Pilana Metal s.r.o. probíhá díky nové technologii světově unikátním způsobem. Dosud oddělený proces kalení a vícenásobného popuštění nyní probíhá kontinuálně v jednom procesu, a to rychlostí pohybu pásu 2 až 3 m·min-1. Celý proces tepelného zpracování se tak zkrátil na dobu cca 10 minut. Tím je dosaženo výrazných časových a energetických úspor. Celé tepelné zpracování probíhá v ochranné atmosféře tvořené dusíkem, takže nedojde k okujení materiálu. Zakalený pás je kovově čistý.

Celé zařízení na kontinuální kalení bimetalových pásů je tvořeno centrálně řízenými prvky v linkovém uspořádání. Linka začíná částí pro odvíjení pásů z cívek s kompenzační smyčkou, která umožňuje obsluze svařit svitky materiálu do nekonečného pásu bez přerušení posuvu pásu do kalicí části. Kalicí část se skládá z indukčního předehřevu, elektrické odporové pece a vychlazovacího tunelu. Indukční předehřev je energeticky velmi úsporný a umožňuje přesné a rychlé předehřátí materiálu na teplotu (750 až 850 °C), což je nezbytné pro dodržení časových režimů kalení. Odporová pec zajišťuje prohřátí materiálu v celém průřezu na kalící teplotu cca 1200°C. V chladícím tunelu je pás prudce ochlazen v dusíkové atmosféře na teplotu okolo 30°C a následně kontinuálně pokračuje do popouštěcích sekcí. Ty jsou technicky vyřešeny stejně jako kalící část, ale pracují v režimu teplot předepsaných pro popouštění.

PILANA Metal spolupracuje

Naši významní partneři

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Kliknutím na tlačítko OK udělíte souhlas s užitím. OK | Odmítnout Zásady používání cookies